Zasiłek opiekuńczy / Kontantstøtte

Zasiłek ten przysługuje osobom posiadającym dzieci w wieku 1-2 lata, które dodatkowo nie uczęszczają do publicznego przedszkola (w niektorych wypadkach przy uczęszczaniu do publicznego przedszkola przysługuje częsciowy zasiłek opiekuńczy). Istotne jest też posiadanie wspólnego adresu zameldowania z dzieckiem.

Osoba wnioskująca o ten zasiłek powinna otrzymywać świadczenie (np. wynagrodzenie lub inny zasiłek), od którego odprowadzane są norweskie składki zus.. Prawo do zasiłku przysługuje też osobom prowadzącym działalność gospodarczą w Norwegii.

NAV (norweski urząd rozpatrujący wniosek o zasiłek opiekuńczy) może wymagać dokumentacji z zakładu ubezpieczeń społecznych innego kraju, która będzie potwierdzać okres ubezpieczenia. To co będzie uznane za okres ubezpieczenia (np. okres pracy, zamieszkania itd.) zależy od konkretnego państwa.
Okres otrzymywania zasiłku opiekuńczego to 11 miesięcy. O zasiłek trzeba się starać najpóźniej do 3 miesiące wstecz. Wysokość zasiłku wynosi 7500 NOK miesięcznie (stan na 03.2018).

Jeżeli o świadczenie ubiega się mężczyzna, to musi być on biologicznym ojcem dziecka. W przeciwnym przypadku należy najpierw zaadoptować dziecko. W przypadku adopcji dziecka przysługuje możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego przez 11 miesięcy po zakończeniu okresu zasiłku rodzicielskiego (foreldrepenger). Wówczas zasiłek opiekuńczy można otrzymać do momentu gdy dziecko nie chodzi jeszcze do szkoły.

Zasiłek opiekuńczy / Kontantstøtte / wymagane załączniki:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby wnioskującej
 • kopia aktu urodzenia
 • kopia aktu ślubu
 • kopia umowy o pracę lub kontraktów
 • odcinki z wynagrodzenia (lonnslipy / payslipy) potwierdzające płacenie składek zus w Norwegii
 • registreringsbevis (pozwolenie na pobyt i pracę) w Norwegii
 • kopia karty podatkowej (skattekort) za rok, którego dotyczy podanie o zasiłek rodzinny

Od 1 lipca 2017 rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem (jeśli dziecko mieszka z dwojgiem rodziców, wtedy wymóg ten obejmuje oboje), aby otrzymać świadczenie, musi być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych przez 5 lat przed złożeniem podania (ubezpieczenie w krajach EOG, w tym w Polsce, jest uwzględniane), co powinno się poświadczyć zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji (potwierdzenie bycia ubezpieczonym w Norwegii lub w Polsce przez minimum 5 lat (np. potwierdzenie zamieszkiwania w Polsce przez 5 lat)).”

„O zasiłek opiekuńczy mogą starać się także osoby prowadzące w Norwegii własną działalność (firma jednoosobowa). Wówczas będą one musiały dołączyć do wniosku:

 • wyciąg z rejestrów w Bronnoysund potwierdzający rejestrację firmy (registerutskrift)
 • kopie potwierdzeń zlecenia pracy firmie (oppdragsbekreftelser)
 • faktury firmy za okres, kiedy firma nie była jeszcze zarejestrowana w Rejestrze VAT
 • dokument reskontrooversikt za okres po zarejestrowaniu firmy w Rejestrze VAT”

NORWEGIA

Hoffsveien 15
0275 Oslo

POLSKA

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

KONTAKT

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"Cała zawartość tej strony ma wszelkie prawa zastrzeżone. To dotyczy tekstu, zdjęć, elementów graficznych, designu oraz logo. Autorem strony jest BDT Viken AS. Kopiowanie lub rozpowszechnienie informacji znajdujących się na stronie jest zakazane bez zgody autora"

nasze profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej