Zasiłek dla bezrobotnych na permitteringu / Dagpenger ved permittering

„Jest to szczególna forma zasiłku przyznawana pracownikom rotacyjnym (praca w rotacjach lub turnusach). Zasadniczo wymogi są podobne jak w przypadku zwykłego zasiłku, jednak osoba będąca na permitteringu utrzymuje w pewnym sensie stosunek pracy z pracodawcą, pomimo że pracodawca nie ma dla niego przez pewien okres pracy. W tej sytuacji pracownik jest wysyłany na permittering i świadczenie za ten okres wypłaca NAV. W przypadku permitteringu często dana osoba ma prawo do przebywania i pobierania świadczenia w Polsce.

Jeżeli warunki do otrzymania zasiłku są spełnione, a dana osoba zarejestrowała się na stronie NAV i wysyła karty meldunkowe, to należy pamiętać o wysłaniu wniosku o zasiłek do lokalnego oddziału NAV.

Wymagane załączniki:

  • aktualne CV
  • kopia ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego)
  • ostatnie 3 odcinki z wynagrodzenia ( lønnslip/payslip)
  • zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za ostatni zakończony rok lub ostatnie 3 zakończone lata
  • pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
  • umowa o pracę
  • kopia wypowiedzenia

Dodatkowo, jeżeli osoba stara się o dagpenger na permitteringu, należy dołączyć:

  • dokument Bekreftelse wypełniony przez pracodawcę
  • dokument o wysłaniu na permittering
  • zaświadczenie o pracy rotacyjnej


Uwaga! Do rejestracji na stronie NAV i wysyłania kart są niezbędne kody MinID z ważnym hasłem lub kody bankowe (BankID).”

NORWEGIA

Hoffsveien 15
0275 Oslo

POLSKA

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

KONTAKT

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"Cała zawartość tej strony ma wszelkie prawa zastrzeżone. To dotyczy tekstu, zdjęć, elementów graficznych, designu oraz logo. Autorem strony jest BDT Viken AS. Kopiowanie lub rozpowszechnienie informacji znajdujących się na stronie jest zakazane bez zgody autora"

nasze profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej