Zasiłek dla bezrobotnych / Dagpenger under arbeidsledighet

Celem tego zasiłku jest częściowe zastąpienie utraconego wynagrodzenia (utrata pracy).

Wysokość zasiłku to około 62,4 procent podstawy dochodowej obliczonej przez NAV na podstawie poprzednich zarobków. Długość pobierania zasiłku może się wahać między 52 a 104 tygodnie, w zależności od wysokości zarobków.

W celu uzyskania zasiłku należy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy (arbeidssoker) na stronie NAV.

Kto może otrzymać zasiłek dagpenger?
Głównymi warunkami jakie należy spełnić w tym celu są:

  • redukcja etatu o min. 50 %
  • zarejestrowanie się na stronie NAV jako poszukujący pracy i regularne wysyłanie kart meldunkowych (co 14 dni)
  • bycie osobą realnie poszukującą pracy
  • legalny pobyt w Norwegii (w okresie pobierania i starania się o zasiłek należy przebywać w Norwegii)
  • wypracowanie minimalnego dochodu w wysokości 1,5 G w zakończonym roku kalendarzowym lub w wysokości minimum 3 G w ciągu ostatnich 3 zakończonych lat kalendarzowych (1 G na dzien 01.05.2017 wynosi 93 634 kr).

Do powyższych zasad ogólnych można znaleźć także dodatkowe przepisy, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej.
 
Prawo do zasiłku przysługuje także w przypadku: tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę (tzw. permittering), założenia własnej działalności gospodarczej (np. zatrudnienia się we własnej norweskiej firmie AS), bezrobocia z powodu upadłości.

 

NORWEGIA

Hoffsveien 15
0275 Oslo

POLSKA

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

KONTAKT

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"Cała zawartość tej strony ma wszelkie prawa zastrzeżone. To dotyczy tekstu, zdjęć, elementów graficznych, designu oraz logo. Autorem strony jest BDT Viken AS. Kopiowanie lub rozpowszechnienie informacji znajdujących się na stronie jest zakazane bez zgody autora"

nasze profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej