Zameldowanie lub zmiana adresu w Norwegii / Flytting innenlands eller adresseendring

Zameldowanie i zgłoszenie adresu w Norwegii jest jednym z podstawowych, lecz często zapominanych obowiązków osoby, która podejmuje pracę w Norwegii. Osoby zamieszkujące w Norwegii, niezależnie od tego, czy pracują, pobierają zasiłki, świadczenia, czy po prostu przebywają w Norwegii, mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany adresu do Folkeregister (norweski Urząd ds. Ewidencji Ludności). Wśród takich obowiązkowych zgłoszeń można wymienić m.in.: zameldowanie, wymeldowanie, zmiana adresu korespondencyjnego lub zgłoszenie nowego adresu zameldowania. Należy pamiętać, że od zarejestrowania prawidłowego i aktualnego adresu zależy to, czy dotrą do nas ważne pisma z urzędów oraz, czy urząd będzie mógł prawidłowo poinformować nas o innych ważnych dla nas sprawach.

Nasza firma może pomóc Państwu w wypełnieniu podania i załączeniu do niego wymaganych dokumentów.

NORWEGIA

Hoffsveien 15
0275 Oslo

POLSKA

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

KONTAKT

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"Cała zawartość tej strony ma wszelkie prawa zastrzeżone. To dotyczy tekstu, zdjęć, elementów graficznych, designu oraz logo. Autorem strony jest BDT Viken AS. Kopiowanie lub rozpowszechnienie informacji znajdujących się na stronie jest zakazane bez zgody autora"

nasze profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej